Passa dig för ormar och insekter när du är ute och vandrar i naturen. I värsta fall kan den härliga promenaden förvandlas till en riktigt farlig situation. Därför är det viktigt att du vet hur du ska bete dig när olyckan är framme.

Naturen är en härlig plats att vistas på. Att vandra bland skog, växter och djur är avslappnande, ger ny energi och bidrar till återhämtning. Men i naturen lurar också vissa faror. Om du vistas mycket i skog och mark kan det vara bra att känna till några av de risker som medföljer.

Vad är TBE?

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar. På doktor.se/fakta-rad/tbe/ kan du läsa mer om TBE och få råd om vård och behandling. TBE är relativt ovanligt, mellan 200 och 300 personer drabbas varje år. Risken att drabbas är alltså ganska liten. Men eftersom den i värsta fall kan leda till hjärnhinneinflammation är det viktigt att skydda kroppen mot fästingar när du är ute i naturen. Bär helst långbyxor och långärmad tröja om du ska vandra i högt gräs, och var noga med att kontrollera att inga fästingar har följt med när du kommer hem. Du kan också vaccinera dig mot TBE. År 2020 kan bli ett så kallat fästingår med mycket fästingar i naturen. Det beror på att många fästingar har överlevt den milda vintern.

Ormbett och geting- eller bistick

Lyckligtvis har vi bara en giftorm i Sverige, huggormen. Den känns igen på sitt mörka sick-sackmönster på ryggen. Varje år får mellan 250 och 300 personer vård för huggormsbett. Det är väldigt viktigt att söka vård om du har blivit biten av en huggorm, eftersom det finns risk att du fått i dig gift. Det brukar i så fall synas som en rodnad eller svullnad på huden. Andra symtom är yrsel, kräkningar och andningssvårigheter. Försök att behålla lugnet och kontakta sjukvården så fort som möjligt. Där kan du få behandling med huggormsserum. Blir du i stället stucken av en geting eller ett bi kan det vara skönt att veta att dessa stick är helt ofarligt för de allra flesta. Men vissa kan få en så allvarlig allergisk reaktion att de får en anafylaktisk chock. Det kan i värsta fall medföra att du blir medvetslös och slutar att andas. Symtomen är bland annat yrsel, illamående och svullnader i ansiktet. De flesta symtomen på allergisk chock kommer inom en timme, och det viktigt att du söker vård i tid.